0720-44 45 93

Huvudrubriker

Verksamhetsberättelse 2016

Inledning

Verksamhetsberättelsen är en dokumentation och avstämning av de mål som beslutats i verksamhetsplanen.

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg har 330 medlemmer och är verksam i 10 kommuner med ca 170.000 invånare och vid 2 tingsrätter, Uddevalla och Vänersborg.

Brottsofferjourerna Vänersborg-Dalsland och Brottsofferjouren Uddevalla-Munkedal-Lysekil-Sotenäset samarbetade fram till 2016-07-01 då Vänersborg-Dalsland tog över ansvaret och namändrade till Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg. Brottsofferjouren Uddevalla lades ned 2016-09-30 och jourerna gick samman under namnet Bohus-Norra Älvsborg.

Medlemskap

Jouren är medlem i Brottsofferjouren Sverige.

Styrelsen

ordförande Rune Andreasson, vice ordförande Rigmor Nilsson, kassör Uno Andersson, sekreterare Inger Rölland, ledamöter Eva Bååw och Rose-Marye Rosheden, Birgitta Otterholm, Lisbeth Andersson och ersättare Kerstin Johansson.

Styrelsen har havt 7 st protokollförda sammanträden under 2016.

Arbetet med organisation vid sammanslagningen av föreningarna Uddevalla och Vänersborg-Dalsland. Arbetet med projekt Våls i nära relation samt ökad synlighet har varit viktigafrågor för styrelsen under året, liksom förbättrat stöd till brottsoffer. 

Revisorer

Yngve Gripple och Christer Bernlo

Valberedning

Sören Robertsson och Nils Wahlström

Anställda och ideella

1 anställd på 50 %

12 stödpersoner och 13 vittnessödjare

Information

Informationsansvarig Finn Rölland.

Jouren har hemsida och finns på Facebook.

Information har getts genom utställningar på biblioteken i Uddevalla, Vänersborg, Vargön, Brålanda, Färgelanda och Bengtsfors. Vidare har information lämnats vid Mellerudsmessan, Dalabergsdagarna i Uddevalla och Höstmarknaden i Vänersborg.

Jouren har haft debattartikel i Bohuslänningen och ttela samt medverkat i P4 Väst i samband med sammanslagning av jourerna samt i samband med debattartikel. Pressmeddelande utskickat i samband med jourernas sammanslagning.

Samverkan

Jouren samverkar med polisområde Fyrbodal, tingsrätterna i Uddevalla och Vänersborg, Studieförbundet Vuxenskolan, samt kommuner ingående i verksamhetområdet.

Jouren är representerad i lokala brottsförebyggande råd i Uddevalla och Vänersborg, samt Våld i nära relationsgruppen i Vänersborg och motsvarande Fridsamgrupp i Uddevalla. Deltar i Forum Vänersborg, samt ingår i nätverket Tryggare Liv Vänersborg och även i länsstyrelsens nätverk Jämställt Västra Götaland.

Studiebesök

Jouren har gjort studiebesök på Barnahuset, Trollhättan och på inbjudan av jouren i Strömstad varit där för erfarenhetsutbytte.

Sammanfatting

Brottsofferjouren Bohus-Norra-Älvsborg har under året prioriterat att synliggöra jouren i verksamhetsområdet och därmed nå ut till fler brottsoffer.

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg framför ett varmt tack till Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Uddevalla,Vänersborgs, Lysekils, Åmåls, Bengtsfors, Munkedal, Sotenäs, Melleruds, Dals-Eds och Färgelanda kommuner för bidrag och stöd till verksamheten.

Varmt tack till Polisen, tingsrätterna i Uddevalla och Vänersborg, Studieförbundet Vuxenskolan, Bohusläns Museum, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Högskolan Väst och kommunförbundet Fyrbodal för gott samarbete och inbjudningar till utbildningar under året.

Varmt tack också till våra ideelle och anställda aktiva medarberare i jouren för ett gott samarbete under året, samt stort tack till alla medlemmer i jouren för att ni på detta sätt stöder oss och vårt arbete.  

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.