0720-44 45 93

Huvudrubriker

Projekt

Projekt: "Våld i nära relation" är finansierat med bidrag från Socialstyrelsen med 80.000 kronor.

Aktiviteter har genomförts på Internationella kvinnodagen (8 mars)på Bohusläns Museum och i kommunhuset i Vänersborg. Våld i nära relationsfrågan har berörts vid föreläsningar för olika grupper löpande under året. Certifieread utbildare för WEB-utbildning med Nationellt centrum för kvinnofrid:s (NCK) materiel fins. Filmförevisning i Vänersborg och Uddevalla av Filmarna "Say something" och "My life my lesson". Debattartikel i tidningerna isamband med detta och även radiointervju i P4 Väst. Fortbildning i ämnet skett genom deltagande av stödpersoner i konferenser anordnade av Riksförbund, länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten och kommunalförbund. Projektet fortsätter även 2017 med bland annat studiecirklar baserade på web-kursen från NCK, arrangemang på temat under året, samt att stärka samarbetet med bland annat socialtjänsten

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.