0720-44 45 93

Huvudrubriker

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 för Brottsofferjouren

Bohus-Norra Ålvsborg

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älsborg verksamhetsplan prioriterar följande områden:

  • Marknadsföra jouren och derigenom nå fler brottsoffer med stöd och hjälp
  • Genomföra egen utbildning av stödpersoner, vid rekrytering nå unga och perrsoner med olika bakgrund
  • Fortsätta arbetet med VÅLD I NÄRA RELATION, synliggöra det som ett allvarligt problem i vårt samhälle
  • Delta aktivt i komunala nätverk och arrangemang, för att bli en naturlig del i lokalsamhället
  • Vidareutbildning av stödpersoner
  • Genomföra arrangemang på Internationella Brottsofferdagen, Internationella Kvinnodagen samt Icke Våldsdagen.
  • Nå ut till fler unga med information
  • Kontinuerlig följa upp och anpassa verksamheten
  • Utöka det brottsförebyggande arbetet
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.