0720-44 45 93

Huvudrubriker

Projekt Våld i nära relationer

Brottsofferjouren uppmärksammade den Internationella brottsofferdagen med bakgrund i FN's konvention om mänskliga rättigheter och skapa ett tryggare samhälle.

I dag vet vi att "Våld i nära relation" ökar, och därför bjöd vi in till en teaterföreställning i Folkets hus, Vänersborg på temat.

Kvinnors utsatthet ät tyvärr en aktuell fråga båda här hemma och i världen för övrigt

  

                           

Pjäsen "Othellos tårar" handlar om en äldre man, Jan-Ove, som gör en resa i sitt förflutne och bygger på 4 mäns sanna berättelser om varför de slår.                                    

 

 

Arrangörerna i Brottsofferjouren tilsammans med skådespelarna efter förställningen.

 

 

 

Vänersborg Zontaklubb var med som gästföreläsare.

Efter föreställningen bjöd Brottsofferjouren in til ett uppföljningsmöte den 28 mars i föreningslokalen. På mötet deltog kommunalråd och ordförande lokala BRÅ Gunnar Lidell, folkhälsosamordnaren, arbetsmarknadsenheten och Vänersborg Zontaklubb.

Det beslutades att bilda en arbetsgrupp med företrädare för Brottsofferjouren, kommunen och Zonta, samt tillfråga HSO och företagarforum om de vill vara med för att göra något mot Våld i nära relation och våld i allmänhet under perioden 25 november (Internationella dagen mot våld mot kvinnor) och 10 december (Mänskliga rättigheters dag).

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.