0720-44 45 93

Huvudrubriker

Konferenser/Utbildning

Vår jour var representerad på:

Samordnarkonferensen i Stockholm i slutet av oktober 2018.

Representanter från Brottsoffermyndigheten berättade om en NY webbutbildning för att utbilda vittnesstödjare som förhoppningsvis skal vara klar våren 2019.

Domstolsverket berättade att breven till vittnen som skal inställa sig i Tingsrätten skal bli enklare och tydligare.

Elizabeth Kuylenstierna föreläste om lederskap och konflikter och hur man lösar dessa. Mycket intressant.

Annars var det gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte med de andra samordnarna.

 

Samordnarkonferensen i Stockholm 19-20 mars.

Inspirerande samordnardagar på Hasselbacken och Moderna muséet

Efter två fullspäckade dagar kunde över 50 samordnare lämna Stockholm med information att ta med hem till sina stödjare. Kasten var tvära – tunga diskussioner kring demokratibrott varvades med dansuppvisning och kulturpromenad på Djurgården.

Det fanns något för alla under de två konferensdagarna. Programmet innehöll viktig information om exempelvis Brottsofferjouren Sveriges nya samarbete med Riksidrottsförbundet.

Lena Sahlin, säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet, gav i sitt föredrag alla en inblick i den tystnadskultur som råder inom idrotten. Hon talade om hur utsatta spelare, ledare, funktionärer och styrelseledamöter är. Det handlar om hat, hot och trakasserier mot såväl den egna personen som familjen.

- Det bästa med att samarbeta med Brottsofferjouren är er långa erfarenhet och att ni finns över hela landet. Tillsammans med polisen blir vi en trygg stödfunktion inom idrotten i Sverige, sade Lena Sahlin.

Det fanns mycket tid till att prata om rekrytering, utbildning och vilka utmaningar jourerna står inför. Helt enkelt tid för samordnarna att utbyta erfarenheter. Ett pass om ledarskap gav några verktyg för att lättare kunna leda andra.

Ett bevis på hur farlig tystnad är kom tillbaka dag två när ämnet demokratibrott stod på schemat. En heldag på Moderna Museet ägnades till otillåten påverkan och Brottsofferjourens nya film visade vad som kan hända när politiker, konstnärer och journalister drabbas av hat, hot och trakasserier. Omedvetet kan en människa som utsätts drabbas av självcensur. I förlängningen kan självcensur leda till att det offentliga samtalet tystnar, och därmed att demokratin sätts ur spel.

För att alla på riktigt skulle förstå vad demokratibrott är deltog representanter för Tidningsutgivarna, Konstnärsnämnden och Polisen.

- Det är okej att hata mig, men det är inte okej att hota mig, sade Jeanette Gustavsdotter, vd för Tidningsutgivarna.

En guidad visning på Moderna Muséet av verk som väckt starka reaktioner genom åren och sådana som gör det än i dag tog tankarna ett steg vidare.

Deltagarna fick i grupper tillsammans med Brottsofferjouren Sveriges Joanna Sanchez Sundqvist och Katarina Hughes samt Eva Sund, poliskommissarie grundläggande rättigheter på Noa (Nationella operativa avdelningen), vara med och färdigställa en checklista som stödpersoner kan använda när någon som utsatts för demokratibrott ringer för att få hjälp.

Sedan bidrog konferensdeltagarna till Moderna Muséets konstsamling, om än bara till arkivet, med de målningar alla gjorde i muséets målarverkstad.

 

Utbildning om barn och unga för jourerna i Sollentuna 26 - 27 januari.

Vad är ett barn? Den frågan stötte och blötte 31 personer från 16 jourer under två kreativa kursdagar. Målet var att forma den stödmodell Brottsofferjouren vill ha för barn och unga.

Det var en konferens med mycket fokus på gemensamt arbete, både i mindre grupper och i helgrupp.

Hur ska vi prata med barn?

Under konferensens första dag var fokus på hur vi som organisation ska tänka kring och genomföra bra möten med barn och unga. Utgångpunkterna togs bland annat i forskning om och erfarenheter från arbete med hur vi ser på barn, barnets perspektiv, barnrättsperspektivet och barnperspektiv.

Psykolog Guhn Godani utbildade deltagarna i hur man pratar med barn och unga i svåra situationer. Med en tydlig utgångspunkt i barnet byggde Guhn vidare på den grund som lagts under under första dagens gruppdiskussioner och redovisningar.

Deltagarna fick mer kunskap om hur barn och unga som varit med om svåra situationer kan reagera, vad de behöver och hur vi som organisation kan hjälpa dem.

Sammanställning till jourerna

Under våren ska materialet som kursdeltagarna tog fram sammanställas och tas vidare för att senare under året kunna spridas till jourer som vill ta arbetet med barn och unga framåt.

                 

 

 

 

 

 

Konferens i Vänersborg 20 september 2017

Den 20 september arrangerade vi en konferens i Vänersborg med drygt 50 deltagare från jourerna i Strömstad-Tanum, Trollhättan-Lilla Edet, Borås, Alingsås, Kungälv, Norra och Västra Skaraborg samt Länsföreningen.

Tema för dagen var Polisens Brottsofferarbete och Näthat.

Kriminalinspektör Petra Widén berättade om deres arbete och Olle Cox från Brottsofferjouren Riks om hur vi kan försöka bekämpa hatbrott på nätet.

Trubaduren Mats Widenberg dedikerade fina visor till deltagarna.

Konferansier för dagen var Kim Blomster, som sponsrar oss genom sitt företag KUB kommunikation, och gjorde ett strålande arbete.

       

       

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.