0720-44 45 93

Huvudrubriker

Om oss

BROTTSOFFERSTÖD

Våra stödpersoner har genomgått en omfattande utbildning, blivit bedömda och därefter fått sin stödjarlegimitation, samt genomgått Socialstyrelsens grundkurs om Våld i nära relationer-och mäns våld mot kvinnor.

Deras uppgift är: 

  • att ta en personlig kontakt med dig som brottsoffer och i första hand lyssna och hjälpa dig formulera dina känslor, upplevelser och bekymmer
  • att upprätthålla kontakten för fortsatt samverkan och rådgivning så länge det bedöms nödvändigt
  • att ge stöd och information inför rättegång och vid behov vara ett moraliskt stöd under och efter denna
  • att ge stöd och information inför kontakter med aktuella myndigheter och försäkringsbolag


Stödpersonen har avgivit tystnadslöfte.


VITTNESSTÖD

Har genomgått samma utbildning som brottsofferstödjare.

Vittnesstödjaren finns i väntrummet på Uddevalla och Vänersborgs Tingsrätt eller i den lokal som vittnesstödet disponerar där. Vittnesstödet bär en bricka med texten VITTNESSTÖD, BROTTSOFFERJOUREN.

Vittnesstödets uppgift är:

  • att i väntsalen inför rättegång ta kontakt med dig som vittne, målsägande eller anhörig till någon parterna.
  • att ge dig information hur en domstolsförhandling går till och om det praktiska i samband med denna
  • att förklara vilka de olika aktörerna är och var de är placerade i rättssalen
  • att vara ditt sällskap och som medmänniska finnas till som ett moraliskt stöd inför rättegången
  • om du önskar det och det finns tid och möjlighet kan vittnesstödet följa med in i rättssalen och sitter då på åhörarplats
  • att vid behov erbjuda avskildhet i vittnesstödsrummet på Uddevalla och Vänersborgs Tingsrätt, där man slipper möta den tilltalande  och övriga åhörare.VITTNESSTÖDET FÅR INTE HA NÅGRA SYNPUNKTER PÅ KONFLIKTEN I MÅLET-ENDAST INFORMERA OM DET PRAKTISKA KRING FÖRHANDLINGEN OCH VITTNESSTÖDET.

VITTNESSTÖDET HAR AVGETT TYSTNADSLÖFTE.
Dina personuppgifter

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.