0720-44 45 93

Huvudrubriker

Verksamhetsberättelse 2017

 

Inledning

Verksamhetsberettelsen är en dokumentation och avstämning av de mål som beslutats i verksamhetsplanen.

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg har 240 medlemmar och är verksam i 10 kommuner med ca 175.000 invånare och vid 2 tingsrätter, Uddevalla och Vänersborg.

Medlemskap

Jouren är medlem i Brottsofferjouren Sverige.

Jouren är medlem i IDEA.

Styrelse

Ordförande Rune Andreasson, vice ordförande Rigmor Nilsson, kassör Uno Andersson, sekreterare Eva Karlsson (t.o.m. 171016), ledamöter Inger Rölland, Eva Bååw, Rose-Marye Rosheden, Birgitta Otterholm och Lisbeth Andersson. Ersättare Kerstin Johansson.

Styrelsen har haft 7 st protokollförda sammanträden under 2017 samt ett konstituerande möte.

Revisorer

Yngve Gripple och Christer Bernlo.

Ersättere Willy Brodin och Anna-Lisa Forsell.

Valberedning

Nils Wahlström, Anna-Lisa Forsell och Margaretha Åberg med Nils Wahlström som sammankallande.

Anställda och ideella

1 anställd på 50 %, Susanne Kristiansson, vittnesstödsamordnare.

13st stödpersoner.

20 st vittnessödjare, 13 st från egna jouren och 7 st från jouren Trollhättan.

Sammanfattning

Brottsofferjouren Bohus -Norra Älvsborg har under året prioriterat att synliggöra jouren i verksamhetsområdet och därmed nå ut till fler brottsoffer. Jouren har också prioriterat att söka samarbete vid arrangemang för att få större spridning och tyngd i dessa. Jouren anser samarbete är rätt väg för framgång.

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg framför ett varmt tack till Brottsoffermyndigheten, Arbetsförmedlingen, Uddevalla, Vänersborgs, Lysekils, Åmåls, Bengtsfors, Munkedal, Sotenäs, Melleruds, Dals-Eds och Färgelandas kommuner, Länsförsäkringar Älvsborg, KUB kommunikation, Lady Circle, Vänersborg och Cela Grafiska, Vänersborg för bidrag och stöd till verksamheten.

Varmt tack till Polisen, tingsrätterna i Uddevalla och Vänersborg, Studieförbundet Vuxenskolan, Bohusläns Museum, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Högskolan Väst  och kommunförbundet Fyrbodal för gott samarbete och inbjudningar till utbildningar under året.

Varmt tack till våra ideella och anställda aktiva medarbetare i jouren för ett gott arbete under året, samt stort tack till alla medlemmar i jouren för att ni på detta sätt stöder oss och vårt arbete.

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.