0720-44 45 93

Huvudrubriker

Projekt och aktiviteter

Projekt #tillsammansförenframtid utan våld startades upp under året. Syftet är att minska våldet i samhället genom förebyggande arbete där samarbete med andra föreningar, kommuner, företag , polis och region är  av största vikt för framgång. Samarbete gör att det blir större tyngd i budskapet och att det når fler och Brottsofferjouren blir mera känd.

Arrangemangsansvarig i jouren har Inger Rölland varit. Jouren har  under året haft Kim Blomster från KUB-kommunikation som sponsrat oss genom att hjälpa till att genomföra arrangemangen på ett proffsigt sätt. Detta har varit till stor hjälp.

11-12 februari hade vi stödpersons-vittnesstödsutbildning på Quality hotel, Vänersborg 14 personer deltog.

På Internationella brottsofferdagen gav jouren en teaterföreställning på Folkets Hus ”Othellos tårar” som handlar om våld i nära relation. Efteråt inbjöds kommunale företrädare, andra föreningar och företag in för uppföljning och för att få ett fortsatt samarbete.

På internationella kvinnodagen 8 mars var vi med på Bohusläns Museum och presenterade vår verksamhet vid arrangemang där.

Utställning av informationsmaterial har skett kontinuerligt på bibliotek  i samtliga 10  kommuner.

23 maj hade vi informationsbord på mötesplats Dalaberg i Uddevalla. 30 maj hade jouren våravslutning på Villa Lindesnäs Uddevalla.

I juni hade jouren annons i tidningen Sommarbilagan tillsammans med jourerna i Trollhättan och Strömstad om våra kontaktuppgifter och stödverksamhet, Bilagan ges ut i 120.000 ex

4 september deltog jouren i konferens på Quality Hotel, Vänersborg med samordnaren mot våldsbejakande extremism och Länsstyrelsen.

Den 6 september deltog vi i arrangemang på Bohusläns museum där vi skrev under överenskommelse om samarbete mellan kommun och ideell sektor.

Den 20 september hade vi vår egen utbildningsdag på Quality Hotell med 50 deltagare från hela länet.

Den 20 november hade vi event på Biostaden Uddevalla med anledning av att bioreklam för Brottsofferjouren visades under 3 veckor.

Den  27 november arrangerades en föreläsning på Vänersborg Museum med Maria Andersson, författare och föreläsare, om våld i nära relation, Ett arrangemang i samverkan med Vänersborgs kommun, Länsförsäkringar, Zonta i Vänersborg, Uddevalla FN-förening.  Arrangemanget en del i de oranga dagarna som uppmärksammades. 

6 december hade jouren julavslutning på Ronnum Herrgård , Vargön.

11 december hade vi en bokrelease i föreningslokalen då Jessica Hjert lanserade sin bok om kopplingen mellan ADHD och brott,

15 december deltog vi i länsstyrelsen i Västra Götalands nätverksträff för ett Jämställt Västra Götaland.. Jouren är medlem i detta nätverk.

Information har lämnats till skolor bland annat på Dalboskolan Frändefors och till andra föreningar.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.