0720-44 45 93

Huvudrubriker

Vittnesstödsverksamheten

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg har avtal med tingsrätterna i Uddevalla och Vänersborg om hur verksamheten skall bedrivas och om gemensam uppföljning.

Huvudansvarig vittnesstödssamordnare i jouren  Susanne Kristiansson med Rolf Bergh som lokalansvarig för den löpande verksamheten i Uddevalla .4 st vittnesstödsträffar, tema utvärdering och aktuell information.

Verksamheten fungerar bra och tillgången på vittnesstödjare tillfredsställande.

Vittnesstödsverksamheten vid Uddevalla och Vänersborgs tingsrätter bedrivs i god samverkan med domstolarna..

Under 2017 har vittnesstödsverksamhetenvid tingsrätten Uddevalla lagt ned i genomsnitt ca 8 timmar i veckan. Totalt 333,5 timmar.  Antalet stödjare har varit 7 st och de har bistått 400 målsägande, vittnen och anhöriga med mänskligt stöd och information.

Vid tingsrätten Vänersborg har 13 vittnesstöd arbetat 376,8 timmar och gett stöd till 714 vittnen, målsägande och anhöriga.

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.