0720-44 45 93

Huvudrubriker

Verksamhetsberättelse 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BOHUS-NORRA  ÄLVSBORG 2018

Inledning

Verksamhetsberättelsen är en dokumentation och avstämning av de mål som beslutats i verksamhetsplanen.

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg har 240 medlemmar och är verksam i 10 kommuner med ca 180.000 invånare och vid 2 tingsrätter, Uddevalla och Vänersborg.

Medlemskap

Jouren är medlem i Brottsofferjouren Sverige.

Jouren är medlem i IDEA.

Styrelse

Rune Andreasson, ordf, Rigmor Nilsson, vice ordf, Uno Andersson, kassör, Ulla Thunberg, ledamot (till och med 2018-08-31) Inger Rölland, ledamot, Lisbeth Andersson, ledamot, (till 2018-11-01) Birgitta Otterholm, ledamot, Eva Bååw, ledamot, Rose-Marye Rosheden, ledamot, Kerstin Johansson, ersättare.

Under Rune Andreassons frånvaro på grund av sjukdom under tiden 2018-09-10 och 2018-12-12 har Rigmor Nilsson ersatt honom och lett styrelsens arbete.

Styrelsen har haft 7 st.   protokollförda   sammanträden under 2018 samt ett konstituerande möte.

Revisorer

Yngve Gripple och Christer Bernlo

Ersättare Willy Brodin och Anna-Lisa Forsell

Valberedning

Anna-Lisa Forsell, Margaretha Åberg, Marita Martinell med Anna-Lisa Forsell som sammankallande.

Anställda och ideella

1 anställd på 50 % , Susanne Kristiansson, vittnesstödssamordnare

15 stödpersoner

16 vittnesstöd

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.