0720-44 45 93

Huvudrubriker

Sammanfattning

Brottsofferjouren Bohus -Norra Älvsborg har under året prioriterat att synliggöra jouren i verksamhetsområdet och därmed nå ut till fler brottsoffer. Jouren har också prioriterat att söka samarbete vid arrangemang för att få större spridning och tyngd i dessa. Jouren anser samarbete är rätt väg för framgång.Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg framför ett varmt tack till Brottsoffermyndigheten, Arbetsförmedlingen, Uddevalla, Vänersborgs, Lysekils, Åmåls, Bengtsfors, Munkedal, Sotenäs, Melleruds, Dals-Eds och Färgelandas kommuner, Länsförsäkringar, KUB kommunikation och Cela Grafiska, Vänersborg, för bidrag och stöd till verksamheten.

Ett varmt tack riktas även till Tommy Byggare AB för julgåvan till Brottsofferjouren.

Varmt tack till Polisen, tingsrätterna i Uddevalla och Vänersborg, Studieförbundet Vuxenskolan, Bohusläns Museum, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Högskolan Väst och kommunförbundet Fyrbodal för gott samarbete och inbjudningar till utbildningar under året.

Varmt tack till våra ideella och anställda aktiva medarbetare i jouren för ett gott arbete under året, samt stort tack till alla medlemmar i jouren för att ni på detta sätt stöder oss och vårt arbete.

Angående föreningens ekonomiska situation hänvisas till resultat och balansrapport för 2018.

 

Vänersborg 2019-01-30

 

Rune Andreasson, ordf                       

Rigmor Nilsson, vice ordf               Uno Andersson, kassör                      

Inger Rölland, ledamot                   Birgitta Otterholm, ledamot                 

Eva Bååw, ledamot                        Rose-Marye Rosheden, ledamot

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.