0720-44 45 93

Huvudrubriker

Vittnesstödsverksamheten

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg har avtal med tingsrätterna i Uddevalla och Vänersborg om hur verksamheten skall bedrivas och om gemensam uppföljning.

Ansvarig vittnesstödssamordnare i jouren har varit Susanne Kristiansson, med Rolf Bergh som lokalansvarig, för den löpande verksamheten i Uddevalla. 4 vittnesstödsträffar har anordnats med tema utvärdering och aktuell information.

Verksamheten fungerar bra och tillgången på vittnesstödjare är tillfredsställande.

Vittnesstödsverksamheten vid Uddevalla och Vänersborgs tingsrätter bedrivs i god samverkan med domstolarna.

Under 2017 har vittnesstödsverksamheten vid tingsrätten Uddevalla lagt ned 393,5 timmar totalt, vilket ger i genomsnitt ca 9 timmar i veckan. Antalet stödjare har varit 6 st och de har bistått 628 målsägande, vittnen och anhöriga med mänskligt stöd och information.

Vid tingsrätten Vänersborg har 13 vittnesstöd arbetat 494 timmar totalt, vilket ger i genomsnitt ca 11 timar i veckan, och gett stöd till 815 vittnen, målsägande och anhöriga.

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.